Loos & Boukema: Advocatenkantoor Amsterdam
 
 

Onze advocaten


   Mr E.J. Loos

Mr Erik Jan Loos is sinds 1994 advocaat. Het accent van zijn werkzaamheden betreft het vastgoedrecht in al zijn aspecten. Erik Jan Loos staat vele Verenigingen van Eigenaars bij en is zeer kundig in het appartementsrecht. Voorts heeft mr Loos veel ervaring in het huurrecht, waarin hij optreedt voor zowel huurder en verhuurders, en in het bouwrecht. Hij staat aannemers en opdrachtgevers bij. Ook het burenrecht kent voor mr Loos geen geheimen.
email: loos@loosboukema.nl

   Mr K. Boukema

Mr Karin Boukema is advocaat sinds 2000. Daarvóór heeft zij bijna 5 jaar gewerkt bij de rechtbank als griffier, waarbij zij vooral arbeidsrecht en huurrechtzaken heeft behandeld. Ook als advocaat bleef mr Boukema zich voornamelijk richten op het arbeidsrecht en het huurrecht. Daarnaast heeft zij een bloeiende personen- en familierechtpraktijk opgebouwd, waarin zij voornamelijk echtscheidingen, omgangsregelingen en alimentatiezaken heeft behandeld. Karin Boukema heeft tevens een half jaar als rechter-plaatsvervanger gefungeerd op de rechtbank te Amsterdam. Mr Boukema is aangesloten bij de VvA (Vereniging voor Arbeidsrecht). Mr Boukema heeft door haar jarenlange ervaring snel door hoe een zaak moet worden aangepakt. Zij zal de zaak eerst rustig met u doornemen en de te volgen taktiek bespreken. Er wordt dan in overleg met u bekeken wat de beste route is, onderhandelen, procederen of een andere weg.
email: boukema@loosboukema.nl

   Mr E.E. Sprenkeling

Mr Esther Sprenkeling is sinds 2013 als advocaat werkzaam bij Loos & Boukema Advocaten. Na haar afstuderen in 1992 aan de Universiteit van Amsterdam liep zij stage bij Halley Blaauw & Navarro op Curacao. Daarna heeft mr Sprenkeling 12 jaar in Costa Rica gewoond waar zij als beleidsmedewerkster werkte op de Nederlandse Ambassade ten behoeve van ontwikkelingswerk in Latijns Amerika. Als advocate richt mr Sprenkeling zich voornamelijk op het Personen- en Familierecht. Zij is daarnaast als ADR mediator gespecialiseerd in kindvriendelijke scheidingsmediation.
Als gezinsadvocaat stelt zij zich ten doel het belang van de kinderen bij een scheiding voorop te stellen en het gezamenlijk ouderschap, op basis van een gedegen ouderschapsplan, voor alle gezinsleden zo soepel mogelijk te laten verlopen.
email: sprenkeling@loosboukema.nl

   Mr H.R. Pleiter

Mr Rein Pleiter is sinds 2015 als advocaat verbonden aan Loos & Boukema advocaten. De praktijk van mr Pleiter spitst zich hoofdzakelijk toe op geschillen binnen het ondernemings- en vastgoedrecht. Daarnaast kan mr Pleiter u bijstaan bij allerlei geschillen van algemeen-verbintenisrechtelijke aard.
Rein Pleiter heeft in 2013 zijn master Privaatrecht aan de Vrije Universiteit afgerond. In het kader van deze opleiding heeft hij tevens enige tijd aan de McGill University in Montréal, Canada, gestudeerd. Na zijn studie heeft mr Pleiter vanuit een eigen onderneming op interimbasis juridische werkzaamheden voor een aantal internationale ondernemingen en grote advocatenkantoren verricht. Mr Pleiter is een advocaat die met zijn grote juridische kennis en spitsvondigheid tot het uiterste zal gaan om uw zaak te winnen.
email: pleiter@loosboukema.nl

   Mr M.S. Gerson

Mr Monique Gerson is sinds 2002 werkzaam als advocaat in Amsterdam. Sinds 1 januari 2016 heeft zij zich als zelfstandig advocaat aangesloten bij Loos & Boukema advocaten.
De specialisaties van Monique Gerson zijn: Personen- en Familierecht, waarbinnen zij alle gangbare zaken  maar ook uithuisplaatsingen en/of ondertoezichtstellingen behandelt.
Ook is zij gespecialiseerd in het strafrecht, waaronder ook het jeugdstrafrecht. Mr Gerson heeft ruime ervaring met onder meer mensenhandelzaken, zedenzaken, geweldsmisdrijven, heling, diefstal, bedreiging, vernielingen, zaken uit Opiumwet, Wet Wapens en Munitie en de Wegenverkeerswet. Zij is zowel inzetbaar op grote zaken maar draait haar hand niet om voor “kleine” zaken. U kunt altijd een beroep op haar doen.
email: gerson@loosboukema.nl
 
Marnixstraat 184
1016 TH Amsterdam

T 020-3200046
F 020-6264726
E info@loosboukema.nl
© Copyright , Loos & Boukema Advocaten Amsterdam