Sinds 1 februari 2019 is mr drs Sara van Eck advocate bij Loos en Boukema. Zij behandelt diverse zaken maar het accent ligt op huurrecht. Daarnaast doet zij algemeen verbintenisrechtelijke zaken. Sara heeft eerder een juridisch platform opgericht, LegalDutch, en daarmee samenhangend diverse juridische activiteiten ontplooid.

Sara is een advocate die uw zaak goed zal onderzoeken, vervolgens met u zal bespreken wat het beste resultaat zou kunnen zijn en daar zal zij dan ook voor vechten. Haar aanpak is grondig en gedegen. Daarbij communiceert zij gemakkelijk, neemt zij de tijd voor u en is zij een goede sparring partner voor elke cliënt.

Mr Sara van Eck staat in het Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd voor het volgende rechtsgebied:

  • Huurrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht om elk kalenderjaar, volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten, 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.