Rechtsgebieden

In een samenleving komt het helaas regelmatig voor dat er conflicten ontstaan over verschillende onderwerpen tussen diverse partijen in uiteenlopende situaties. Om deze conflicten te reguleren en zo goed mogelijk op te lossen zijn er wetten en regels opgesteld. Deze wetten en regels zijn ondergebracht in verschillende rechtsgebieden. Op een aantal daarvan kunt u bij ons terecht voor rechtsbijstand. Wij staan u bij in het arbeidsrecht, huurrecht, VvE recht, vastgoedrecht, strafrecht, personen- en familierecht en diverse overige civiele geschillen. Daarbij kunt u denken aan wanprestatie, incassoprocedures en onrechtmatige daad.

Onze specialiteiten

Loos & Boukema Advocaten houdt zich bezig met diverse rechtsgebieden, waaronder sinds januari 2016 ook strafrecht.