Huurrecht

Servicekosten – een kostbare misser in het huurcontract
Door: Rein Pleiter

Wat speelde er? In augustus 2017 bepaalde de rechter te Amsterdam in een opmerkelijke uitspraak dat een vrouw ruim € 16.500,00 van haar verhuurder kon terugvorderen aan teveel betaalde servicekosten. Dit lijkt een bizarre uitspraak maar in de praktijk komt het vaak voor dat verhuurders onzorgvuldig zijn met het opstellen van huurcontracten en ‘vergeten’ hun jaarlijkse afrekening op te maken. Voor een huurder kan dit – zoals in genoemd geval – een leuke mazzel opleveren; voor een verhuurder is dit een financiële ramp.

In het geval uit de rechtszaak spreken partijen af dat de huurder een all-in prijs van € 1.500,00 per maand betaalt. Deze prijs is in het contract opgebouwd uit een bedrag van € 740,00 aan ‘kale huur’, € 110,00 voor elektra, gas en internet, € 450,00 voor het gebruik van meubilair en € 200,00 servicekosten voor de vereniging van eigenaars (‘de VvE’).

De wet staat de verhuurder toe een voorschot voor nutsvoorzieningen (gas, water en elektra) en servicekosten (overige zaken en diensten) in rekening te brengen bij de huurder. Partijen zijn vrij om daarvoor een bedrag overeen te komen maar de verhuurder is verplicht om jaarlijks een gespecificeerd overzicht op te stellen, en deze kosten moeten redelijk zijn. Servicekosten moeten direct gerelateerd zijn aan het gebruik door de huurder en de verhuurder mag er geen winst op maken.

Zoals in de praktijk vaker gebeurt, heeft deze verhuurder geen gespecificeerd overzicht opgesteld. Het is dan uiteindelijk aan de rechter om te bepalen of de servicekosten voor het meubilair en de VvE redelijk zijn.

Bij deze beoordeling, zoekt de rechter aansluiting bij een door de huurder opgesteld taxatierapport. De waarde van de keukenapparatuur wordt niet meegenomen omdat deze een onlosmakelijk onderdeel van de woning, en dus geen meubilair is. Gelet op de waarde van de overige (losstaande) spullen oordeelt de rechter dat een maandelijkse vergoeding van € 47,99 redelijk is. De huurder betaalt ruim € 400,00 per maand te veel.

Ten aanzien van de servicekosten voor de VvE oordeelt de rechter dat deze kosten niet voor rekening van de huurder komen, omdat deze niet direct gerelateerd zijn aan het gebruik van de huurder, zoals bijvoorbeeld bij water, elektra, internet en gas wel het geval is. Nu slechts de eigenaar profijt heeft van de aan de servicekosten voor de VvE gerelateerde diensten, mag hij deze in het geheel niet aan de huurder doorberekenen en moet hij alles terugbetalen.

Over de gehele huurperiode van 27,5 maand krijgt de huurder zodoende een bedrag van € 16.555,28 terug aan teveel betaalde servicekosten. Daarnaast moet de verhuurder de kosten voor de procedure betalen.

Conclusie

Het loont om uw huurcontract er op na te slaan. Indien u te veel betaald heeft, kunt u over een periode van vijf jaar servicekosten terugvorderen. Op de website van de Rijksoverheid staat een korte leidraad over de wijze waarop uw verhuurder de kosten mag berekenen. Zo mag er voor meubels en stoffering jaarlijks niet meer dan 20% van de verkoopwaarde worden gerekend! Mocht u een vermoeden hebben dat u te veel servicekosten betaalt, dan kunnen wij u helpen met het instellen van een vordering. Neemt u daartoe vrijblijvend telefonisch contact op met een van onze huurrechtspecialisten of kom gratis langs op ons spreekuur. Als u verhuurder bent doet u er goed aan om bij het opstellen van huurcontracten de servicekosten de nodige aandacht te geven en om de servicekosten jaarlijks te specificeren. Voor advies hieromtrent bent u bij Loos & Boukema eveneens aan het juiste adres.